Binnen de Lichtzijde is de privacy uiteraard een belanrijk aspect. De lichtzijde werkt met een aantal documenten waarin onze omgang met persoonlijke gegevens is beschreven.

  1. De privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens worden gebruikt in De Lichtzijde en met welk doel. Het geeft gemeenteleden inzicht in welke gegevens over hen zijn geregistreerd.
  2. Inrichting privacy beschrijft de organisatie en processen rond privacy in De Lichtzijde. Dit is vooral een document voor de interne besturing. Het beschrijft o.a. hoe verzoeken en datalekken worden behandeld en hoe het toezicht op de privacy is geregeld.
  3. De Do’s en Dont’s beschrijven hoe gebruikers met persoonsgegevens moeten omgaan. Dit is van belang voor alle gebruikers van persoonsgegevens van gemeenteleden.
  4. De toelichting op deze documenten

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries