advent 2014 001

 

Advent

Thema: Vrede op aarde

1e Advent

De eerste kaars is aangestoken.

Ook is er een paarse plant bij de schikking gezet, paars is de liturgische kleur voor Advent, (het betekent inkeer, verwachten).

De donkere bol symboliseert de donkere wereld. Tijdens de Adventstijd zal er wekelijks één lichtstreng over de bol worden gelegd.

De aarde, de schepping verwacht de wederkomst van de Here Jezus.

2e Advent

Er branden twee kaarsen.

Een tweede paarse plant is aan de schikking toegevoegd.

Over de donkere bol liggen nu twee lichtstrengen.

De aarde, de schepping verwacht de wederkomst van de Here Jezus.

Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?

3e Advent

Nu branden er drie kaarsen.

In plaats van een paarse is nu een roze plant toegevoegd aan de schikking. Roze, de kleur van de 3e advent, het komende feest breekt door het paars heen.

Ook over de donkere bol is de 3e lichtstreng gelegd.

Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

We zijn immers dichterbij het licht gekomen; er gloort al iets licht (verwachting).

4e Advent

Vandaag zijn er vier kaarsen ontstoken.

Aan de schikking is weer een paarse plant toegevoegd.

Eveneens hangt de ster boven de schikking.

Kerst komt dichterbij. Zijn ster is reeds aanwezig en wijst ons de weg.

Het wordt steeds lichter in deze wereld. Ook zijn alle lichtjes aan de wereldbol toegevoegd.

Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.

 pinksteren2014In de schikking worden allerlei kanten van het Pinksterfeest belicht. Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe Zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is. Dat symboliseert het grote blad voorin de schikking.

De rode doek loopt vanuit de schikking de kerk in en symboliseert het Pinkstervuur.
Handelingen 2:3 “en er vertoonden zich tongen als van vuur, die zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld, van de HEILIGE GEEST”.

De Duif
De Heilige Geest daalde op Jezus neer in de gestalte van een duif.Daarnaast is de duif een teken van VREDE, HOOP EN TOEKOMST.

De vier bamboestokken verwijzen naar de vier windstreken waar het Evangelie verspreid wordt.

Het “ruisende gras” dat eveneens in de schikking is verwerkt, stelt het waaien van de Geest van God voor.

In de schikking zijn de onderstaande bloemen verwerkt:
De 3 Vuurpijlen verwijzen naar de Vader, Zoon en Heilige Geest.
De 12 Gloriosa zijn een verwijzing naar de 12 apostelen.
De 7 rode Rozen als verbeelding van de 7 gaven van de Geest die uitgestort worden.
De 4 rode Anthuriums verwijzen naar de 4 mensen die belijdenis van hun geloof doen.

pasen2014

Pasen

De stenen staan symbool voor de graftuin, het rotsgraf waarin Jezus werd gelegd. De opening van het graf is zichtbaar gemaakt op deze schikking door de bedekking van een steen.

Het kruis; Gods grote majesteit in volheid tentoon gespreid, het staat symbool voor redding, vergeving voor ons, wat een wonder wat een kracht, wat een werkelijkheid vandaag!

Doornenkroon; samen met de mantel die werd omgehangen na de geseling, vormde dit de bespotting van zijn Koningschap.

Bloemen; in de kleurstelling wit; Deze staan symbool voor liefde, zuiverheid en schoonheid. Jezus, ging door de dood heen en overwon, door weer op te staan, en een nieuw oneindig leven in te gaan. Met Pasen heeft Jezus het eeuwig leven aan de mensheid teruggeven.

De Heer is waarlijk opgestaan!

kerst1013 1

Kerst

Maria vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam “God redt”.

Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid.

Bij de stam die in het bloemstuk verwerkt is, zien we witte bloemen deze staan voor zuiverheid en onschuld. Tere witte bloemen verbinden de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

advent2013

Advent

Advent is een tijd van verwachten. In de Adventstijd steken wij wekelijks één kaars aan. In de woorden van de oude profeet Jesaja vinden we bemoediging en zeggen elkaar toe: ‘Het wordt licht’, ook al breekt in de natuur de donkerste tijd aan.

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De bloembol, als beeld van verwachting van nieuw leven. Deze begint al wat uit te lopen. ‘Maak een nieuw begin’ (Joh. 1 : 19-28).

De klimopranken rond de stronk laten zien: ‘God laat zijn mensen niet in de steek’. Klimop staat voor trouw.

De ster steekt boven de schikking uit en staat stil bij het licht.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries